منابع آمادگی آزمون دکتری

 

حقوق خصوصی

مدنی 

قواعد عمومی قراردادها 5 جلدی دکتر کاتوزیان بخصوص جلد 3 و 4 

دوره 4 جلدی عقود معین دکتر کاتوزیان بخصوص جلد 1 و 4

درسهایی از عقود معین دکتر کاتوزیان 

اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان 

نظریه عمومی تعهدات دکتر کاتوزیان

الزام های خارج از قرارداد – ضمان قهری دکتر کاتوزیان 4 جلد

ایقاع نظریه عمومی – ایقاع معین – شرکت سهامی انتشار بهمن برنا

عقود معین 1 و 2 دکتر کاتوزیان

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان 

دوره 3 جلدی گامی به سوی عدالت – دکتر کاتوزیان

مسولیت های خاص و مختلط دکتر کاتوزیان

بیمه مسولیت مدنی دکتر کاتوزیان و دکتر ایزانلو

مسولیت مدنی جلد 1 و 2 دکتر کاتوزیان

آثار قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی 

سقوط تعهدات دکتر شهیدی 

ارث دکتر شهیدی 

مدنی 3 تعهدات دکتر شهیدی 

مدنی 6 عقود معین دکتر شهیدی 

تشکیل قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی

اصول قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی

مجموعه مقالات حقوقی دکتر شهیدی

اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان 

وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان 

حقوق خانواده دکتر صفایی و امامی(مدنی 5 دکتر صفایی)

شفعه وصیت و ارث دکتر کاتوزیان 

تست مدنی دادآفرین دکتر شهبازی 

مسولیت مدنی دکترقاسم زاده یا دکتر صفایی

انتقال قرارداد – نظریه عمومی –عقود معین دکتر ابراهیم شعاریان 

تاثیر اراده در حقوق مدنی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

حقوق تعهدات دکتر لنگرودی

 جزوه مدنی دکتر شهبازی 

اشخاص و محجورین دکتر صفایی و امامی 

مدنی در آزمون سراسری ضریب 4 و در آزمون دانشگاه آزاد ضریب 1 دارد

شرایط اساسی صحت معامله

اثر معاملات ( قواعد عمومی – خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات ، اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث)

شرایط ضمنی عقد -معاملات فضولی -سقوط تعهدات -کلیات الزامات خارج از قرارداد -

غصبیت -اتلاف -تسبیب -استیفا -بیع -اجاره -مزارعه و مساقات -مضاربه -جعاله -

وکالت -صلح -رهن -شفعه -وصیت -ارث - سبق و عاریه -نکاح و طلاق

منابع دکتری تجارت حقوق خصوصی - تجارت

قانون تجارت در نظم کنونی دکتر دمیر چلی

حقوق شرکتهای تجاری دکتر محمد رضا پاسبان 

حقوق تجارت دکتر کوروش کاویان 3 جلدی

دوره 5 جلدی دکتر ربیعا اسکینی  بخصوص اسناد تجاری و ورشکستگی

دوره 6 جلدی دکتر محمود عرفانی 

اسناد تجاری دکتر پاسبان

تجارت تطبیقی دکتر اسکینی

دوره 4 جلدی دکتر ستوده تهرانی

کتاب حقوق تجارت بین الملل و کتاب داوری تجاری بین المللی  دکتر عبدالحسین شیروی

کتاب تجارت و جزوه دکتر عبدی پور استاد دانشگاه قم و مدرس پردیس قم دانشگاه تهران

ساده ساز تجارت دکتر فرحناکیان 

کتاب تست تجارت دکتر عرفانی

 کتاب تست  تجارت رضا شکری 

تجارت در آزمون سراسری ضریب 4 دارد و در آزمون دانشگاه آزاد ضریب 1 دارد 

حق کسب و پیشه و تجارت

منابع دکتری حقوق خصوصی - متون فقه

مجموعه کامل: النضید فی شرح روضه الشهید ، شرح فارسی بر شرح لمعه  - شیخ حسن فاروبی تبریزی

النضید 22 جلد میباشدو شرحی بر شرح لمعه است که معمولا در حوضه های علمیه تدریس میگردد ولی بهترین و کامل ترین کتاب در متون فقه میباشد
حجمش خیلی زیاد است و وقت گیر است ولی کسی که اینو بخونه دیگه نیازی به سایر منابع ندارد
معمولا در کتابخانه اکثر دانشگاه ها موجود میباشد

الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه الشهیدی السعیدن محمد بن جمال الدین مکی العاملی و زین الدین الجبعی العاملی 

-تحریر الروضه فی شرح اللمعه ۲ جلدی دکترین علرضا امینی و سید محمد رضا آیتی

 و ترجمه تحریر الروضه فی شرح لمعه  ( فقه استدلالی )  سید مهدی دادمرزی

-   ترجمه و تبیین شرح لمعه ۱۴ جلدی دکتر علی شیروانی

مجموعه مکمل :

ترجمه نموداری شرح لمعه دکتر حمید مسجد سرایی

کتاب روضه البهیه فی شرح اللمعه نوشته شهید ثانی

مکاسب مبحث بیع

مکاسب شیخ انصاری – خیارات و شرط

شرح فخار طوسی بر مکاسب

تلخیص خیارات و تلخیص بیع مسلم قلی پور

فقه استدلالی – دادمرزی

مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر اسدالله لطفی 

لمعه دمشقیه شیروانی 2 جلدی 

متون فقه در آزمون سراسری ضریب 4 دارد و در آزمون دانشگاه آزاد ضریب 1 دارد

 

منابع دکتری حقوق خصوصی -آیین دادرسی مدنی

3 جلد پیشرفته دکتر شمس

ساده سازآیین دادرسی مدنی 

محشای آیین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت

آیین دادرسی مدنی در  آزمون آزاد ضریب 1 دارد و در سراسری نمی آید

منابع دکتری حقوق خصوصی - زبان خارجه

زبان عمومی

1100 واژه 
 واژگان ضروری تافل
504 واژه ضروری
ترجمه کامل بخش گرامر تافل Barron\s

زبان تخصصی (متون حقوقی)– انگلیسی

 law texts   دکتر افتخاری

متون حقوقی 1 و 2 دکتر شیروی

ترجمه کامل  law texts   دکتر اسماعیل صغری

   نکات مهم       law texts      محمود رمضانی

گرامر جامع انگلیسی منصور سرخابی

فرهنگ حقوقی بهمن دکتر بهمن آقایی

basic vocabulary in use - michael mccarthy

vocabulary in use intermediate - stuart redman

stepst understanding - l.a.hill

longman - peborah phillips

و
استعداد تحصیلی

برای استعداد تحصیلی کتب متعددی وجود دارد که تهیه ی کتاب استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ پیشنهاد میشود


گرایش حقوق جزا و جرم شناسی


درس جرم شناسی
1- جرم شناسی- علی سلیمی
2- جرم شناسی بالینی محمد علی بابایی
3- جزوات جرم شناسی دکتر نجفی ابرند آبادی (در انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به صورت سی دی موجود است)
آیین دادرسی کیفری
1- آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی 
2- آیین دادرسی کیفری دکتر آشوری 2 جلد
قوانین فرعی مرتبط
1- مجموعه قوانین و مقررات کاربردی جزایی 
آراء وحدت رویه جزایی انتشارات

متون فقه و زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی

همان منابعی که  در حقوق خصوصی ارایه گردید

حقوق عمومی
1حقوق اساسی
1- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر قاضی شریعت پناهی
2- جلد دوم حقوق اساسی دکتر هاشمی
حقوق اداری
1- حقوق اداری دکتر مؤتمنی
2- حقوق اداری دکتر سنگری و دکتر امامی 2 جلد
3- حقوق اداری دکتر موسی زاده
مجموعه قوانین
1- قانون خدمات کشوری
2- قانون محاسبان عمومی انتشارات مرکز تنقیح قوانین ریاست جمهوری
3- قانون شهرداری ها و شوراهای اسلامی
4- بررسی نظرات مشورتی شورای نگهبان قابل دسترسی در سایت شورای نگهبان
متون فقه و زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی

همان منابعی که  در حقوق خصوصی ارایه گردید


گرایش حقوق نفت و گاز


حقوق تجارت بین الملل 1- حقوق تجارت بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی
2- اینکوترمز 2010 اتاق بازرگانی بین المللی مترجم مسعود طارم سری مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
3- داوری تجاری بین المللی (آیین داوری) دکتر حمید رضا نیکبخت.
4- بیمه حمل و نقل بین المللی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
5- اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل ترجمه سعید حسنی
حقوق قراردادهای نفت و گاز
1- حقوق قراردادهای بین المللی نفت دکتر مسعود امانی
2- جزوه حقوق انرژی دکتر ابراهیمی دانشگاه تهران
3- مقالات مرتبط با موضوع دکتر شیروی، دکتر جنیدی و دکتر ایزانلو
4- قوانین و مقررات نفتی
حقوق مدنی
1- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
2- قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
3- سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4- مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی
5- جلد 1 عقود معین دوره پیشرفته دکتر کاتوزیان
6- جلد دوم عقود معین دوره مقدماتی دکتر کاتوزیان
7- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان
8- قانون یار تعهدات 
متون فقه و زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی

همان منابعی که  در حقوق خصوصی ارایه گردید


گرایش حقوق بین الملل عمومی 


حقوق بین الملل عمومی 
1- کتاب حقوق بین الملل آقای ضیایی بیگدلی 
2- جزوه های حقوق بین الملل دکتر بیک زاده
حقوق سازمان های بین المللی 
1- سازمان های بین المللی دکتر موسی زاده


متون فقه و زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی

همان منابعی که  در حقوق خصوصی ارایه گردید

 

  مشاوره و برنامه ریزی درسی