مطالب بسیار مفید راهنمای مطالعه منابع کارشناسی ارشد حقوق جهت بهره مندی همه دانش آموختگان حقوق ارائه میگردد.

دانشجویان علاقه مند به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق در اولین گام میبایست  انواع منابع را بشناسند و جایگاه و نحوه کاربرد آنها و ضرایب آن را در آزمون پیش رو بدانند.

منابع در یک نگاه کلی به چند دسته تقسیم میشوند

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک نمایید

 دانلود 

 

  مشاوره و برنامه ریزی درسی